close
تبلیغات در اینترنت
وزارت علوم، کامران دانشجو، دانشگاه علامه طباطبایی، امنیتی، احمدی نژاد

آخرین مطالب 

 

 

 

سخنی با کامران دانشجو

 

آقای کامران دانشجو

 

 

شما در سخنان پیش از خطبه خود در نماز جمعه به مواردی اشاره کردید که برخی در حوزه مدیریتی شما در وزارت علوم نبوده ، برخی نیز مستقیماً به حوزه مربوط می شود. بنابراین ، نگارنده این سطور به مواردی که به دانشگاه ها مربوط می شود می پردازد و از توضیح و تفصیلما قبل و مابعد آن پرهیز و جواب شما ، تلمله ای بر این سخنان شما خواهد زد. اما دولت، قوه قضائیه و نظام باید تکلیف ما را در برابر شما روشن کند. شما هرچه می توانید می گویی اما اگر سخنی از دهان یکی از حتی بی طرفانی  بیرون بپرد با گاردهای آدم ربایی   اقدام به صدور حکم های متعدد می نمایی

دنباله نوشتار...