close
تبلیغات در اینترنت
ناصرالدین شاه، طویله، حرمسرا، شاعر، شعر

آخرین مطالب 

ناصرالدین شاه و اطرافیانش


می گویند روزی ناصرالدین شاه به حرمسرا رفته بود. نوکران و چاکران دربار منتظر بودند تا شاه بیرون بیاید و ادای احترام کنند. مدتی منتظر ماندند. شاه بیرون آمد. چشمانش خواب آلود بود و بی حال، سلام  قربان صدقه ها شروع شد. هرکس از ماموریت خود صد چندان غلو می کرد و می گفت اما شاه  اصلاً در فضای دیگری بود. گفت پدر سوخته ها این  خزعبلات چیست که می بافید. بروید و شاعری بیاورید تا شعر بگوید.

دنباله نوشتار...