close
تبلیغات در اینترنت
مردم، قانون اساسی، ائمه جمعه وجماعات، گروه ها ، انقلاب

آخرین مطالب 

به نام خدا

آنان که ادعا دارند سخنگوی مردم هستند ، از کدام مردم حرف می زنند؟!

گاهی برخی از نمایندگان مجلس، صدا و سیما ، خبرنگاران، برخی رسانه ها و .... از درخواست های مکرر مردم برای اجرای امری سحن به میان می آورند.

گاهی نیز این چنین خواسته هایی تحت عنوان « حرکت خودجوش مردمی!» در حاشیه نمازهای جمعه و جماعات و برخی متینگ ها و نشست ها رخ می دهد.

دنباله نوشتار...