close
تبلیغات در اینترنت
سانسور، دولت احمدی نژاد، روحانی، رییس جمهور، مشکلات دولت، صد روزه

آخرین مطالب 

 

فشارهای شدید افراطیون برای سانسور گزارش 100 روزه

آینده نوشت:شنیده ها حاکی است، افراطیون و برخی عواملصاحب منصب در دولت قبل که همچنان در دستگاه های حکومتی ذی نفوذند، از مدتها پیش فشارهای شدیدی بر روحانی وارد کرده اند تا رئیس جمهور گزارش صد روزهخود را سانسور کرده و او را از ارائه تصویر شفاف و واقعی از آنچه تحویلگرفته، باز دارند.

دنباله نوشتار...