close
تبلیغات در اینترنت
تغییرات، مقاومت،جنتی،فیس بوک، ویدئو، دوچرخه،شبکه اجتماعی

آخرین مطالب 

به نام خدا

تغییرات و مقاومت ما

1. در سریال« روزگار قریب» که بر اساس واقعیت و زندگی نامه مرحوم دکتر قریب ساخته شده بود، عده ای در روستاها و برخی شهرها به درون مدارس جدید وارد شده و همه چیز را آتش زدند ، زیرا می گفتند، مطالب این مدارس جزء مصادیق امر ضاله است.

دنباله نوشتار...