close
تبلیغات در اینترنت
ارتجاع، مضحکه، دانشگاه، حوزه، قهرمان ملی

آخرین مطالب 

 برخی با اظهار نظر های تندروانه و نیز غیر کارشناسی، خود را مضحکه عام و خاص کرده اند!

چقدر اسلام مظلوم واقع شده است. در زمانی که قوی ترین حکومت دینی یعنی حکومت تشیع در یک کشوری با سابقه دیرین سه دهه و اندی بر پا شده است.

در گیرودار انقلاب، چه قبل و چه بعد از آن افراد و گروه های متعددی از ارتجاع ، ارتجاع دینی و امثال آن سخن گفتند.

دنباله نوشتار...