close
تبلیغات در اینترنت
ای کاش با احمدی نژاد نیز چنین می شد؟

 

ای کاش با احمدی نژاد نیز چنین می شد؟

روزی به نزد یکی از روسای دانشکده های یک دانشگاه رفته تا حالی از او بپرسم. موقعی که وارد دفتر شدم، منشی مرا شناخت و با اعلام مرا به درون اتاق رییس راهنمایی کرد. نشستیم و حرف می زدیم که من به آقای رییس گفتم یک نفر در دفتر نشسته شاید باشما کار داشته باشد.پیگیر شد و آن آقا وارد  شد و..... نهایتاً اینکه من سر امتحان نتوانسته ام برگه ام را بنویسم آن را سفید تحویل داده ام و استاد هم قول داده است که برایم غیبت بزند تا من مشروط نشوم!

 

با شنیدن این خبر تعجب عجیبی در چهره رییس دیدم. حرفش را قطع کرد و گفت: جوان اسمت را برای من نگو و پاشو و برو. و از این موضوع با هیچ کس صحبت نکن. آن دانشجو مصر بود و نهایتاً آقای رییس که انسان بسیار منعطفی است ، گفت عزیزم من اگر اسمت را بدانم همین الان باید برایت صورتجلسه کنم ، این دفعه را نادیده می گیرم. و.... تا اینکه با اعتراض دانشجو ربرو شد که این چه قانونی است که من فلانجا اینطور کردم ، بهمان اینطور ودر فلان دانشگاه.رییس گفت : آها، پس تو حالا این بار چندم است که این کار را می کنی؟ سریع منشی را صدا زد و مسوول آموزش را فرا خواند و جریان را پرسید و او مو به مو تعریف کرد و معلوم شد این دانشجو یکی دو ترم میهمانی گرفته و در دانشگاهی اینطور با او رفتار می شده است  و لذا الان برایش سخته که بپذیرد ، و صفر را بگیرد.

تند شد. ایران این است، جهان سوم این است، همینطور است که توسعه پیدا نمی کنیم... من وارد صحبت های آنها شده و پرسیدم ، شغلتان چیست و .... نهایتاً به او گفتم آقا این حرف هایی که الان زدی مفت نمی ارزد! از توسعه و پیشرفت هم نزد من نگو! اگر قانون مشکل دارد، باید آن را عوض کرد.و اگر کسی قانون شکنی کرد، نباید ما آن را دلیل بر آن بدانیم که ما هم قانون شکن باشیم. با من هم تند شد. به طوری که رییس گفت آقا پاشو و تشریف ببر من قانونی پیگیری می کنم. بعد که او رفت به خانم گفت ، اشکال ندارد اما شما برگه را بدهید استاد. اما نیروهایتان را هم توجیه کنید و به اساتید هم بگویید که در کار اداری دخالت نکنند و اگر در جایی هم مشکلی دارند ، در فضایی دیگر این مشکل یا تقاضا را بیان کنند.

این جریان را گفتم تا به یک موضوع اشاره کنم.

برادران نمایندگان مجلس شورای اسلامی وخواهران نماینده، برخی ها چه در بین شما و چه در خارج از مجلس ، آن قدر در هشت شال گذشته به آنها آوانس داده شده است که الان اگر بخواهند قانون را در باره آنان اجرا کنند برایشان سخت است. و لذا در شوکی که فرو رفته اند ، هنوز بیرون نیامده و با دستپاچگی اقداماتی انجام می دهند که  در شأن آنها نمی باشد.

باور کنید من نه تنها طرف دار دولت نیستم بلکه منتقد نیز هستم اما جداً ای کاش این برخورد ها را با  احمدی نژاد هم می کردید! شاید شما بگویید ما وزیرانی را در آن دولت هم آوریم ،سوال کردیم و حتی استهزاء هم نمودیم . درست است. برخی را دیگر مجبور بودید! وقتی وزیری دپلم استاد دانشگاه بوده است باید سریع کار نپخته خود را یک طوری جمع می نمودید. وقتی وزیری حاضر به آمدن در مجلس نیست و رییس جمهور اجازه نمی دهد که بیاید( البته من معتقد به آن هستم که رییس جمهور او را قربانی کرد)، شما باید او را بر می داشتید چون اگر غیر از آن بود ، از نظر حیثیتی خیلی برایتان سنگین بود. یا در جریان وزیر مافوق آقای مرتضوی نیز به دلیل  اینکه به حرف شما بی توجهی شد آن وزیر را برداشتید.

شما حتی رییس جمهور را هم به مجلس آوردید ولی شما را مسخره کرد ورفت. اگر می خواهید بگویید این نیست سخنرانی اش را بیاورید تا بگویم چطور به شما گفت،مدرکتان تقلبی است، برخوردتان موضعی است و غیره

 حال با یاد آوری آن روزها کمی به این دولت هم فرصت بدهید تا با همه نواقصات کار بکند تا ببینیم چه می شودو ضمناً فاتحه خود را برای دو سال دیگر هم نخوانید و زیاد به جاهای دیگر دل خوش نباشید زیرا آن چنان سخت گیری ها برای برخی نهادهای نظارتی به ویژه بعد از جریان احمدی نژاد مسئله ساز شده است که امیدوار برخی گلوگاه ها نباشید.

 

برچسب ها : احمدی نژاد، دانشکده ، نمایندگان مجلس، غیبت,