close
تبلیغات در اینترنت
سخنی با کامران دانشجو

 

 

 

 

سخنی با کامران دانشجو

 

آقای کامران دانشجو

 

 

شما در سخنان پیش از خطبه خود در نماز جمعه به مواردی اشاره کردید که برخی در حوزه مدیریتی شما در وزارت علوم نبوده ، برخی نیز مستقیماً به حوزه مربوط می شود. بنابراین ، نگارنده این سطور به مواردی که به دانشگاه ها مربوط می شود می پردازد و از توضیح و تفصیلما قبل و مابعد آن پرهیز و جواب شما ، تلمله ای بر این سخنان شما خواهد زد. اما دولت، قوه قضائیه و نظام باید تکلیف ما را در برابر شما روشن کند. شما هرچه می توانید می گویی اما اگر سخنی از دهان یکی از حتی بی طرفانی  بیرون بپرد با گاردهای آدم ربایی   اقدام به صدور حکم های متعدد می نمایی

 

آقای کامران دانشجو

شما در سخنان پیش از خطبه خود در نماز جمعه به مواردی اشاره کردید که برخی در حوزه مدیریتی شما در وزارت علوم نبوده ، برخی نیز مستقیماً به حوزه مربوط می شود. بنابراین ، نگارنده این سطور به مواردی که به دانشگاه ها مربوط می شود می پردازد و از توضیح و تفصیلما قبل و مابعد آن پرهیز و جواب شما ، تلمله ای بر این سخنان شما خواهد زد. اما دولت، قوه قضائیه و نظام باید تکلیف ما را در برابر شما روشن کند. شما هرچه می توانید می گویی اما اگر سخنی از دهان یکی از حتی بی طرفانی  بیرون بپرد با گاردهای آدم ربایی   اقدام به صدور حکم های متعدد می نمایید.

فتنه خطرناکتر از نفاق است واستعداد بازسازی خود در دانشگاه را دارد.

 ایندانشگاه است که سرنوشت کشور را معلوم می‌کند و اگر اهالی فتنه در دانشگاهمسئولیت داشته و اساتید آن ضد دین باشند این دانشگاه اسلامی نخواهد شد، آیاملت می‌تواند سرنوشت خود را به آن بسپرد؟

آقای کامران دانشجو!

بدبخت به ملتی، دولتی، حزبی، گروهی و.... که دشمنش دانشگاه و دانشجو باشد. تا به حال از خود پرسیده اید چرا ، در طول انقلاب عامه دانشگاه و دانشجویان باشما نیستند؟! آیا به سخنان امام در باره نقش دانشگاه در ساازندگی کشور توجه نموده اید؟  حال باید دانست که دانشجویان در زمان شما که خانوادگی بر دانشگاه ها سیطره یافته بودید ، چه گذشت؟

مشکل اساسی دانشگاه‌های ما ایناست که مقلد غرب هستند. با ساخت مسجد و نوشتن بسم الله در ابتدای کتاب‌ها،دانشگاه ما اسلامی نمی‌شود، اگر همه دانشگاه را هم مسجد کنیم دانشگاهاسلامی نمی‌شود. ما باید هنجارها، فرهنگ و علوم انسانی خود را از غرب جداکنیم و دانشگاه هویت اسلامی بگیرد. کشور و ملت نیاز به دانشگاه اسلامی داردو دانشگاه ها باید اسلامی شوند.

جناب دانشجو! شما حوزه علمیه را با دانشگاه اشتباه گرفته اید؟ سوالی از شما دارم. یا این عظمت حوزه علمیه در قم که مرکز ثقل حوزه است و سایر کلان شهرها و شهرهای بزرگ و نیز کوچک، چرا حوزه به ان گستردگی نتوانسته است در برابر  تهاجم فرهنگ غرب بایستد.

شما رو راست بگویید می خواهیم از دانشجویان و اساتید نوکری حلقه به گوش ساخته و آن ها را مرکوب خویش سازیم!

انقلاب نه ارثیه پدری شما ، نه من، نه اصلاح طلبان و نه راست گرایان و اصول گرایان است. مردم انقلاب کرده اند و پای آن هم ایستاده اند. اما مشکل شما و آنها که بدانها بند هستید آن است که خود را مقیاس قرار داده و سایر ساختارها را در جامعه با خود مقایسه می کنید. از موی سر، نحوه پوشیدن شلوار تا راه رفتن و قس علی هذا. من در عجبم که این همه تهمت که برخی از آقایان بر دیگران وارد می کنند چگونه نمی دانند که جزء فاسقان قرار می گیرند.

شما بر اساس همین طرز تفکر برخلاف گقته تان دانشگاهها را به فضای امنیتی تبدیل نمودید. گروه شما حتی گروه های ترور تشکیل و افرادی را دزدیده و ضرب و شتم می کردند تا شاید ازاین راه اسلامتان را ( یعنی در حقیقت حرفتان راو قدرتتان را) به کرسی بنشانید. نمونه بارز آن شخص بنده ام. که نه جزء حزبی بوده ، نه باندی داشته ام، وصرفاً به دلیل انتقاد آن هم در دوره اول از محمود احمدی نژاد و نیز نوشتن مقاله علیه مشایی و رای ندادن به احمدی نژاد شاید بالغ بر دوسال بیشترین استرس را بر خانواده ام وارد نمودید. بدانید و بارها گفته ام که به گفته معصوم حکومت با کفر می ماند اما با ظلم  پایدار نخواهد ماند!

درزمان رضاخان هنجارها وفرهنگ غرب می شود هنجار و فرهنگ و علوم انسانی دانشگاه های ما و اصلادانشگاه می شود محل روشن فکری اروپایی و اصلا کسی به دنبال بومی کردندانشگاه نبوده است.

رضاشاه ناشیانه کاری کرد و هیچ وقت هم موفق نشد و بدانید بدان سبک هیچ کس ز ما موفق نخواهیم شد. شک نکیند!من در عجبم شما چه تحصیل کردگان آکادمیکی هستید که نمی دانید به اجبار نمی شود به قلب مردم نفوذ کرد!

وقتی غربی‌ها دانشگاه را تعریف می کنند می گویند دانشگاه مستقل کهعده ای در داخل از روی جهالت هم تکرار میکنند یعنی از “نظام” جدا باشد.

دانشگاه باید مستقل باشد. نه آن طور که ضامنش را بکشی منفجر شود. بلکه بداند که می تواند حرفش را بزند! امام در برگشت از پاریس در جواب خبر نگار در خصوص علت انقلاب چه فرمودند؟ شماهمان را اجرا کنید. گروهی که عالم مجتهدش می گوید نمره را بر اساس حجاب بدهید، حقوق را بر اساس حجاب بدهید نمونه اش را در کجا دیده اید ؟ شرم نکنید بیان فرمایید.

باید از حضور اهالی فتنه در دانشگاه جلوگیری کنیم

نباید اجازه دهیم اهالی فتنه درون دانشگاه نفوذکنند که اگر چنین شود پشیمان خواهیم شد.

داشگاه مال همه است، کشور مالِ همه است آت زمان که دوستانی از شما به تجارت می پرداختند همین ها که فتنه گرشان می خوانید ، انقلاب را در کوران حوادث به پبش بردند. جنگ را ادامه دادند! و آن را به پیروزی رساندند. عیب شما این است که خود را صاحب همه چیز می دانید.

 اینطور تعریف می‌کنند که کف و سوت و توهین و اهانت یعنی نشاطسیاسی و جنبش دانشجویی را در عرض نظام و مقابل نظام تعریف می کنند.چه کسی گفته است که کف و سوت  یعنی نشاط سیاسی و.....، کف و سوت را اگر جوان نزند، چگونه انرژی اش را خالی کند. با کدامین برنامه فرهنگی که برایان دیده اید. شما که فقط بلدید فیلتر کنید.

 در زمان اصلاحات تعریف می کردندو دانشگاه را می خواستند از مسیر اصلی خود یعنی تولید علم دور کنند. اوجنشاط سیاسی را فتنه ۱۸ تیر ۷۸ معرفی می کنند و می خواهند ۱۶ آذر را به نفعنظام استکباری مصادره کنند.

من در دوره اصلاحات  دانشجوی ارشد بودم. این حرف ها را شما ها از خود در می آورید. همانطور که برخی اموال عمومی را تخریب تا به تظاهر کنندگان نسبت دهند هرچند آنها هم خسارت وارد کردند.

فتنه می تواند مردم حاضر در ۹ دی راافراطی بخواند و به پای میز محاکمه بنشاند.

نه اینطور نیست کامران دانشجو!

بر شما مشتبه شده است زیرا عده ای انتقام بی توجهی امام به آنها را الان می خواهند بگیرند.  این هفتاد سال تحجر را هم امام و هم یاران امام  بارها بدان اشاره کرده اند. برخی از آقایان انتقام برخی از بستگان خود را گرفتند!

 “دانشجو تا “یکفر بالطاغوت” نباشد “یومن بالله” نمیشود” و ادامه داد: درهشت ساله دوره اصلاحات، به دنبال این بودند که دانشگاه را در تقابل نظامنشان دهند.

مدیرانی که نتوانند دانشجو را با نظام هماهنگ کنند، از جنس علم ودانش نیستند و حرف زدنشان نیز  چنین است. و در خصوص بکاری گیری به ناحق شما در این پست حال با این سخنان:« آفتاب آمد دلیل آفتاب»

دانشگاهی که مقلد غرب نباشد، اساتید آن بینش اسلامی داشته باشند و دانش روزرا در بالاترین سطح دارا باشند و روابط در دانشگاه بر اساس شرع باشد، میشود دانشگاه اسلامی و ما دانشگاهی می خواهیم که سرباز امام زمان(عج) تربیتکند.

باید از سرباز اما م زمان(عج) تعریفی ارایه کرد. آیا مصداقی چون سعید امامی سرباز امام زمان است؟ آیا آنها که در کهریزک به حیثیت اسلام و مردم لطمه زدند مد نظر است؟! مردم تعریفشان با شما مباینت دارد. بحث اساسی بر سر همین تعریف است. باید نشست وبه یک تعریف مشترک رسید و آنگاه  برای اسلامی کردن دانشگاه ها اقدام کرد. اگر می خواهید در دانشگاه المنجد، مغنی، سطح و ....تدریس کنید ، آن وقت دیگر دانشگاه نیست . آن دانشگاهی دیگر است که حدا زیاد کند ایران تا بخواهی از این نوع اخیر دارد!

 در سالهای اخیر وقتی دانشگاه به ماوریت اصلی خود برگشت.

آری با افرادی چون شریعتی در دانشگاه امنیتی علامه طباطبایی و ظلم های زیادی که به اساتید شد و د ر سایر دانشگاه ها، مامویت اصلی مد نظر شما را دیدیم. شما به گروهی جیرخوار و وابسته در دانشگاه اشاره دارید که هیچ پایگاهی هم در دانشگاه ندارند و همیشه سرسپردگی خود را به گروه خاص نشان داده اند.

برچسب ها : وزارت علوم، کامران دانشجو، دانشگاه علامه طباطبایی، امنیتی، احمدی نژاد,