close
تبلیغات در اینترنت
فشارهای شدید افراطیون برای سانسور گزارش 100 روزه

 

 

فشارهای شدید افراطیون برای سانسور گزارش 100 روزه

آینده نوشت:شنیده ها حاکی است، افراطیون و برخی عواملصاحب منصب در دولت قبل که همچنان در دستگاه های حکومتی ذی نفوذند، از مدتها پیش فشارهای شدیدی بر روحانی وارد کرده اند تا رئیس جمهور گزارش صد روزهخود را سانسور کرده و او را از ارائه تصویر شفاف و واقعی از آنچه تحویلگرفته، باز دارند.

 

بنا بر این گزارش، بعد از آن که مافیای رسانه ای و در راس آن، عواملصداوسیما در شیوه ای غیر حرفه ای به “سفیدنمایی” اقدامات دولت قبل مشغولبودند، تا کنون تلاش زیادی کرده اند که پرده از آنچه در این سالها بر کشوررفت، بالا زده نشود. از همین رو آنها در یک ماه گذشته به انحاء مختلف تلاشمی کنند روحانی را ترغیب کنند از بیان مشکلاتی که کشور به آنها دچار است ومیراثی که از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته، منصرف کنند.

آنها در خفا و آشکار می گویند بهتر است روحانی به جای اینکه بگوید کشورچه شرایطی دارد و چه دولتی را تحویل گرفته، برنامه های خود را اعلام کند وبگوید که چه کار می خواهد بکند و از بیان مشکلات پرهیز کند. چرا که نگرانندتصویر مجعول و بزک شده ای که از 8 سال گل کاری های خودشان به ویژه از طریقرسانه ملی به خورد مردم دادند، مورد تشکیک قرار گرفته و روحانی با شکستنآن تصویر ، عریان و صریح واقعیتهای کشور را با مردم در میان بگذارد.

در این راستا طی این مدت جریان افراط از طرق مختلف به رایزنی با روحانی ونزدیکانش پرداخته و در دستور کار بوده تا در این مدت با فشارهای شدید درسطوح مختلف، او را از بیان واقعیت ها منصرف کنند.

این در حالی است که تشکیلات رسانه ای همین جریان، هنوز چیزی از فعالیتدولت جدید نگذشته، در حال سیاه نمایی است و انتظار دارد روحانی بهسفیدنمایی گذشته بپردازد.

یکی از فرار به جلوهای این جریان این بوده که به تحریف وعده روحانیپرداختند و در حالی که روحانی قبلا گفته بود پس از صد روز گزارش می دهد چهتحویل گرفته است، رسانه های این جریان مدعی شدند وی باید به گزارش عملکرددولت جدید بپردازد، در حالی که به لطف نمایندگان تندرو، تازه حدود ده روزاست که کابینه تکمیل شده و هنوز ترکیب جدید وزارتخانه ها شکل نگرفته است.

رییس جمهور قاعدتا می داند که این اولین گزارش اوست و نه آخرین گزارش ودر 4 سال آینده مشکلات زیادی پیش رو دارد. از همین رو در صورتی که تصویرروشنی از وضع کنونی به مردم ندهد، حتی در صورت پیشرفت های نسبی وزارتخانهها، دستاوردهای مسوولان دولت برای به آرامش رساندن بخش های مختلف چنداندیده نخواهد شد و چه بسا انتظارات آنان محقق نشود.

البته قطعا مردم از فردی که با شعار “دولت راستگویان” روی کار آمده،انتظار ندارند وضعیت را بدتر از آنچه هست، گزارش دهد و البته برعکس؛ آنهاتوقع دارند روحانی صادق و شفاف، واقعیت فضای کنونی را به مردم بگوید و تمامتلاش دولتش را برای اصلاح ناکامی ها به کار بندد.

از سوی دیگر با وجود چشمگیر بودن توفیق دولت روحانی در زمینه دیپلماسی،مردم به خوبی از آن مطلعند و انتظار دارند برنامه های دولت در بخش های دیگرنظیر مشکلات اقتصادی، وضعیت سیاست داخلی و مسایل فرهنگی نیز مطلع شوند، بهویژه آن که نظرسنجی اخیر ایرنا نشان می دهد مردم به رغم رضایت 80 درصدی ازعملکرد دولت در دیپلماسی، بین 60 تا 80 درصد دولت را در مهار نقدینگی و حلمعضل بیکاری ناموفق می دانند.

 

برچسب ها : سانسور، دولت احمدی نژاد، روحانی، رییس جمهور، مشکلات دولت، صد روزه,