close
تبلیغات در اینترنت
زن و توسعه

زن و توسعه

 

زن و توسعه

زنان نیمی از جمیت ما نسان ها را تشکیل می دهند. آن­ها کامل کننده مردان هستند و این کمال در همه ابعاد و اجزاء ساختار جامعه است. این باورکه زن ها را صرفا کامل کننده امور جزیی چون ؛ غرایز جنسی و امور خانه داری بدانیم ، باور غلطی است که در فرهنگ ما، جا افتاده است. باوری که سال های سال بر گرده فرهنگ ما سنگینی می کند. باوری که نیمی از ابزار توسعه را از ما گرفته است. باوری که نیمی از جمعیت ما را از نظر توزیع عدالت اجتماعی به درون گروه« اقلیت» راند است!  باوری که زندان های ما را پر از مجرم کرده است، باوری که موجب زیاد شدن مظلومان در جامعه شده است و.

 

مطالعات بنده ( حداقل) در همین موضوع پایداری محیط زیست و منابع طبیعی نشان می دهد که زنان از مردان در این گونه امور پیشرو تر بوده اند. در کشورهای آسیای شرقی ، در کشورهای آمریکای لاتین، در آسیای جنوب شرقی و بیشترین کاربرد را زنان در امور کشت و زرع و بهره برداری از منابع طبیعی دارند ، و مهم تر این که این قشر از جامعه در پایداری منابع( ماندگاری و استفاده بهینه و جلوگری از تخریب منابع)، از مردان جلوتر بوده اند!

زنان برای حفاظت از منابع طبیعی جنبش های متعددی را در دنیا تشکیل داده اند، جنبش «چیپکو» در هند و « کمر بند سبز» در کنیا از این نمونه است. خانم دکتر اسمیت مشیرا دانشیار و داوطلب مرکز مطالعات آسیایی تکنولوژی توسعه جنسیت بانکوک تایلند است که در این امر فعال است. او در هند مطالعه ای عمیق انجام داده است . بررسی های من بر نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در ولسوالی های شمال « اوریسا»ی هند زنان در بهره برداری از منابع با پایداری بیشتر از مردن جلوتر بوده اند.

روهانا آلویشرا مطالعه ای در «پنان» و «کدایان» در برونئی نیز نشان داد که در این مناطق زنان از مردن پیشرو تر بوده اند. در اجرای پروژه جنگلی در سنگال، زنان و مردان مورد مطالعه قرار گرفتند. مردن به پروژه های درآمد زا معتقد بودند، اما در منطقه ای همجوار که زنان فعالیت داشتند بقای عمر درختان در این روستا طولانی تر از روستایی بود که مردان به کار و فعالیت مشغول بودند!!!

مطالعات عمیق حقیر در ایران( و به طور ویژه در زاگرس و حتی بخش هایی ازسلسله جبال البرز) نشان می دهد که زنان در شناخت گیاهان( اعم از دارویی، خوراکی و تا حدودی صنعتی) از مردان جلوترند.

و صدها مطالعه دیگر که بنده در این جا از آوردن آن ها خود داری می کنم. سال گذشته 63 مقاله خارجی را بررسی کردم( به زبان انگلیسی) در تک تک آن مقاله ها جنسیت زنان در توسعه پایدار و نیز در دانش بومی همراه با مردان و گاه جلوتر بوده است و یک مطالعه نشان از عقب ماندگی زنان در کار ندارد، اما در قریب به اتفاق ( و شاید همه که من الان حضور ذهن ندارم) زنان از نظر فرهنگی در رده های بعد از مردان قرار داشته اند!!!

زنان را به دیده کلفت و برآوردنده نیازهای سکسی و جنسی دیدن ظلم به جامعه بشری و توسعه در جامعه است. از نظر دینی نیز من در سال های دهه هفتاد شمسی مطالعه ای تحت عنوان « نگرش ها و نگارش ها پیرامون زنان» داشتم ( که البته در چند سال گذشته آن را با مسایل اجتماعی نیز ممزوج کردم) که در آن جا هم نشان داده ام که زن در دین ما نیز دارای شأن و منزلت خاصی است و این حرف هایی که این روز ها در منابر و تریبون ها زده می شود برداشت عاملان دینی است و نه خود دین! این حرف ها یا از روی نادانی و تحجر و یبوست مغزی است و یا از بر اساس نگاهداشت منافع شخصی و حزبی و باندی و ثبات قدرت خویش بیان می گردد.

بنابراین دوستان عزیز به این موضوع توجه داشته باشند و خواهش بنده این است که خانم های محترم در این بحث ما را یاری داده و اگر کسان دیگری هستند که آن ها برای ما شناخته شده نیستند ، آن ها را به گروه معرفی کنند و ضمن احترام متقابل در چارچوب  ساختار دینی، اجتماعی، انسانی و . به بحث های خود ادامه می دهیم. این بار نیز به خاطر این زیاده گویی عذر می خواهم.

برچسب ها : زن و توسعه، جمعیت، کشاورزی,