close
تبلیغات در اینترنت
به چه چیز شما باید امید داشت؟

 

به چه چیز شما باید امید داشت؟

من زیاد نمی خواهم این مطلب را کش و قوس بدهم زیرا نه وقتش را دارم و نه می خواهم خوانندگان فهیم در حواشی های من گم شوند.

روی سخنم با یک گروهی به نام « ما می گفتیم راستی ها رسالتی ها) اعضایی از اصول گراها و پایداری ها می باشند . البته با آن دسته که این روز ها به جریان افراطی شهرت یافته اند.زیرا مردان و زنان بسیار با فضیلتی در این گروه ها وجود دارد.

 

در هشت سال گذشته که بر اریکه قدرت نشسته بودید( البته شما در حقیقت همیشه بر اریکه بوده اید چون به راحتی مجاری نظراتی و ..... داشتید)  نتیجه اش چه شده است؟ مردم چه می خواهند؟ البته عامه مردم و نه آنان که شما از آنان می پرسید یا منافعشان در خطر است و یا از ترس زبان در کام نگه می دارند!

بنابر این من به شما چند نکته را یاد آوری می کنم

1.    در سیاست خارجه شما آنقدر ابهام وجود دارد که معلوم نیست می خواست سر از کجا در آورد!

الف. در ارتباط با  کشورها، با کشورهایی رابطه بر قرار کردیدکه نه قدرت داشتند و نه ثروت و نه زور و نفوذی که بتوانند در مجامع بین المللی از شما دفاع کنند.

ب. به کشورهایی کمک مالی کردید که در مجامع بین المللی حتی یک رای هم به نفع شما ندادند.

پ. نه تنها با قطب های توسعه در دنیا ارتباط برقرار نکردید بلکه با غوغا سالاری آنها را در یک اردوگاه علیه کشور متحد نمودید.

ت. با پیش کشیدن مسایل تاریخ گذشته از جمله جریان هلوکاست بهترین بهانه را به دست دشمن صهیونیستی دادید.

ث. در جریان انرژی هسته ای پرونده ایران را با نداشتن بصیرت سیاسی به شورای امنیت بردید

ج.و....

2.در اقتصاد. اقتصاد را نه تنها بارور نکردید بلکه آن را فلج نمودید.

الف. پایین آوردن سود بانکی بدون اینکه کار کارشناسی شود.

ب. فورش بی رویه نفت و عدم شفافیت در هزینه کرد پول آن

پ. دزدی های کلان و میلیاردی ، در جاهای مختلف ز پیکره دولت که برخی به دست خود نزدیکان ریس قوه انجام شده است.

ت.اجرا نظام هدفمندی یارانه ها بدون آن که زیر ساخت های آن مطالعه و محکم شود ونیز عدم لجرای صحیح آن که منجر به شکست آن گردید.

ث. تورم بالا. تورم آن قدر بالا رفته است که اگر آن را در کنار تحریم های ناشی از  بد عملکردن شما در حوزه سیاسی قرار دهیم و به علاوه دزدی ها و بذل و بخشش ها نیز بر آن که افزوده می شوندو.... مردم به گدایی افتاده و قحطی را در چهره برخی می بینیم.

ج. شکست کارگاه های زود بازده که معلوم نیست  چگونه نظارت می شد.

چ. از دور خارج شدن تعاونی ها  بخصوص تعاونی های روستایی به طوری که آن ها حتی پول بازنشستگی نیروهای خود را ندارند.

ح. و........

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی: در این حوزه نیز وضعیت بد بود و بدتر شد.

الف. اعتیاد زیاد ترشد.

ب. کودکان خیابانی

پ. زنان خیابانی

ت. فروشندگان دوره گرد در خیابان ها

ث. دزدی ها و سرقت های مسلحانه

ج. افزایش جرم به دلیل وضعیت ناهمگون مسکن

چ. زیاد شدن حاشیه نشینی ها

ح. تغییر سریعتر فرهنگ به سمت غرب بر خلاف آن چه شما با آن برخورد می کنید.

4. حوزه امنیت

الف. اخراج و ستاره دار کردن دانشجویان به دلیل انتقاد  یا ناهمخوانی فکری با شما

ب. اخراج اساتید و آوردن اساتیدی بدون صلاحیت استادی

پ. ایجاد رعب و وحشت در محیط دانشگاه  و دل سرد شدن دانشجو

ت. گرفتن حق انتقاد از منتقد

ث.و.....

5. در حوزه دین

الف. مقیاس قرار دادن خود به جای دین که عوارض زیادی به دنبال داشته است.

1.  دین گریزی جوانان

2.  ایجاد تفکر جدایی دین از سیاست در بین افراد زیادی از مردم

3.  افزایش خرافه گرایی در دین

4.  زودن یا نادیده انگاشتن جایگاه عقل در دین

5.  و....

با این اوصاف  که نگارنده این سطور به دلیل  ارادت به انقلاب و دوری از غوغا سالاری  از آوردن همه گزینه ها خود داری کرده ام، شما چه دارید به مردم بگویید؟

مردم آزادی بیان از دست شما که ندارند! گرسنه نیز هستند، به رییس جمهورشان توهین می کنید! دزدان این کشور راست راست می گردند اما شما به دنبال پرونده  سازی یا دادن کارت زرد به نمایندگان برای رعب و ترس آنها هستید. وا انقلابا سر داده اید حال آن که بسیاری از شما ها اصلاً انقلابی نبوده اید! مردم در فقرند اما شما خودتان میلیونی از این و آن هدیه می گیرید( این جا عده خاصی منظور است)

مردم سفر که نمی توانند بروند، توسعه هم نیافته اند، روز به روز بر میزان افزایش قیمت مسکن و نیازهای اولیه شان افزون می گردد!

آخر بی انصاف ها برای این مردم چه کرده اید که این طور با احساسات آنها بازی می کنید. از قهر خدا بترسید. از خون شهدا بترسید. از آه دل پیرزنان و زنهای یتیم دار  بترسید. از آه جانبازان و ماردان و خواهران و همسران شهداء بترسید و  خدا را ، دین حقیقی و رسول و ائمه را مقیاس قرار دهید نه خودتان را.

شما یعنی افرادی از جناح پایداری و اصول گرا( نه همه) که این روزها جلوتر از قانون، جلوتر از رهبر، جلوتر از همه حرکت می کنید، بدانید در یکی از ردیف های زیر قرار می گیرید.

1.    دلسوز هستید و تندر می روید که به شما در دین « عصاه» می گویند و این زمان به شما خودسر اطلاق می شود. از رهبر و مسوولین دلسوز تر نیستید.

2.    منافعتان در خطر است. بس است هرچه جمع کرده اید بس است. یا بیایید و با مردم باشید و یا منتظر جواب دادن در این دنیا وآن دنیا

3.    جوانانی هستید که آلت دست یکی از گروه های بالا قرار گرفته اید. شما هم عقل خود را به کار بگیرید و از دروغ هایی که به عنوان بصیرت افزایی و شفاف سازی در محافل به شما می گویند، بدون تعمق گوش نکنید. زیرا خدا نمی پذیرد که شما جاهل قاصر باشید. شما جاهل مقصرید.

بیایید دست به دست هم بدهیم و کشورمان را همانطور که امام و رهبری و آنان که انقلاب کردند بسازیم. ما قرار نبود که فقط انقلاب کنیم. ما می خواستیم این انقلاب را صادر هم بکینم. با این تنگ کردن دایره « خودی» ها ، روزی می رسد که چیزی برای خودی نشان دادن نباشد و خدای نیاورد آن روز را.

 

برچسب ها : افراطی، سیاست خارجی، نفت، طرح هفمندی یارنه ها، امنیت، مجامع بین المللی، هلوکاست,